Forside
    Forside gammel
    Bestyrelsen
      Email - bestyrelsen GF Skansen
      Bestyrelsens opgaver
    Information
      Seneste nyt om GF Skansen/Lalandia
      Tidligere nyheder
        Tidligere nyheder - 5
        Tidligere nyheder - 4
        Tidligere nyheder - 3
        Tidligere nyheder - 2
        Tidligere nyheder - 1
      GF Skansens virkeområde
        Bestyrelsen i Skansen V ApS
        Bestyrelsen i Skansen A ApS
          Email - bestyrelse Skansen A
        Bestyrelsen i Skansen B ApS
          Email - bestyrelse Skansen B
        Bestyrelsen i Skansen V ApS GAMMEL
          Email - bestyrelse Skansen V
        Forsyningsselskabers opgaver
      Administrator & opgaver og forretningsfører
      Kontingent og restancer
        Kontingentsatser
          Specifikation kontingent
          Specifikation kontingent 2015
          Specifikation kontingent 2014
          Specifikation kontingent 2013
          Specifikation kontingent 2012
          Specifikation kontingent 2011
      Energi-screening
      Ledig stilling
      Hjemmeside - måleraflæsning mv.
      REFA sagen (renovationsaftale)
      Plan - vandmaalere 2. halvaar 2014
      Nyhedslinks
        Andring i varmestying
        Infobrev 16.01.10
    Område
      Ordensregler
      Parkering
      Affald
    Vedligehold
      Udskiftning af vandmåler (afsluttet)
      Garantisag - tagplader (afsluttet)
      Fladskærms-TV (afsluttet)
      Ejendomsskat - klage forbedringer (Afsluttet)
      Udskiftning af TV 2018
      Indvendig >
        Toilet
        TV
      Udvendig >
        Tag og tagrender
        Døre og vinduer
        Maling
        Maling2
        Fliser
        TrappeTrin
          Svarside 1 - Trappetrin
          Svarside 2 - Trappetrin
        Varmepumper
      Adgangsveje for skadedyr
    Dokumenter
      Udvalg
      Vedtægter
      Lokalplaner
      Generalforsamling, regnskaber og budgetter
        2014
        2015
        2016
        2017
        2017 Ekstraordinær
        2017 Ekstraordinær 2
        2018
        2019
        2020
        2021
        2021 Ekstraordinær
          Fuldmagt bestyrelse 2021x
          Svarside3-2021
        2022
        2023
        2024
      Forsikring
      Aftaler
      Nyhedsbreve
      Badelandsaftalen
    Kontakt
    Links
    Medlemsforum
      Etiske bud
      Medlemsforum
      Tråde
    Kalender
    Medlemssystem - Login
    kode
    admin

/Forside-Test
/Forside
/Velkommen
/
/Information
/Bestyrelsen
/Info-Test
/Seneste-nyt
/Nyheder-264652
/Nyheder---3
/Tidligere-nyheder
/Tidligere-nyheder-1
/Bestyrelseri-forsyningsselskaber
/Email---bestyrelse-i-Skansen-B
/Bestyrelsen-i-Skansen-V-ApS
/Administrator
/Administrator-og-administrators-opgaver
/Kontingentopkrævning-og-restancer
/Kontingentopkrv-og-restancer
/Kontigentsatser
/Specifikation-kontingent-2015
/Specifikation-kontingent-2017
/Specifikation-kontingent-2016
/Specifikation-kontingent-2011
/Specifikation-kontingent-2011-218549
/REFA-sagen
/Nyheder
/Område-GF-Skansen
/Område
/Område-GF
/Projekter
/Udskiftning-af-vandmåler
/Tag-sag
/Garantisag---tage
/Garantisag---tagplader
/Fladskærms-TV
/Forkert-fradrag---ejendomsskat
/Ejendomsskat---klage-forbedringer
/TV-Udskiftning
/Udskiftning-af-TV
/Indvendig
/Udvendig
/Tagrender-og-andet
/Tagrender-og-nedløb
/Tage-og-tagerender
/Tag-og-tagerender
/Maling-og-farvekoder
/Maling
/TrappeSten
/Øvrig-information
/Generalforsamling
/Orientering
/Orienteringsskrivelser
/Etiske-retningslinjer
/Retningslinjer-og-etiske-bud
/Medlemsforum---2
/Min-profil
/Min-profil---Login
/admin