Ordensreglement
for Grundejerforeningen Skansen

 
Ordensreglementet gælder for ejere i feriehusene.   

 
Når nedenstående ordensregler følges bliver dit ophold i ”Lalandia” til størst mulig glæde for dig og dine naboer!
 
  • Vær hensynsfuld overfor dine naboer  
Sørg altid for, at der er ryddeligt og pænt rundt om feriehuset.
Lad være med at spille musik udendørs eller indendørs for åbne døre eller vinduer.
Undgå brugen af store musikanlæg.
Respekter dine naboers nattero efter kl. 23:00.
Ved vedligeholdelse og renovering af feriehuset må der arbejdes (larmes) mellem kl. 9:00 og kl. 15:00. HUSK tag altid hensyn til andre i området
  • Affald: det er kun husholdningsaffald der må komme i miljøhusene.
Stil ikke affaldet uden for døren for at tage det med senere, man risikere at mågerne splitter posen ud over det hele og det er dit eget ansvar at få samlet op igen eller betale regningen for at andre gør det.
  • Stor skrald: Alt andet skrald ud over husholdningsaffald skal køres til REFAs genbrugsstationen.
         Åbningstider finder du her          https://www.refa.dk/Default.aspx?ID=1717
 
  • Benyt de fælles parkeringspladser i feriehusområdet. Der må ikke parkeres på græsset eller på vejen foran feriehuset.
  • Der må ikke opstilles telte, campingvogne, mobil homes eller lignende overnatningsfaciliteter i feriehusområdet.
  • Hunde skal føres i snor overalt og husk at rydde op efter hunden.
  • Henstillinger og anvisninger fra Grundejerforeningen Skansen/Lalandia vedrørende ordensreglementet skal straks efterkommes.

Opdateret d. 13. december 2021.
 
G/F Skansen