Specifikation af kontingent m.v. i 2012

Refusion for lukkedage i Badelandet

I følge aftalen mellem G/F Skansen og Lalandia A/S kan Badelandet være lukket i 28 dage, uden at der skal ske kompensation.

I 2012 er Badelandet lukket i alt 53 dage, så Lalandia A/S skal give G/F Skansen en kompensation for 25 dage.  Kompensationen er opgjort til i alt 648.658 kr. , som er fordelt forholdmæssigt på baggrund af det bidrag, som betales for det enkelte feriehus.

Refusionsbeløbet fratrækkes i kontingentet over de 4 opkrævninger i 2012, uanset lukkedagenes placering. 

Der er ikke sket kontingentstigning i 2012, jf. generalforsamlingsbeslutning. Bidrag til Badeland er indeksreguleret med 1,56% pr. 1. oktober 2012.

 

Periode/hustype

 A1/NOR6

 A2/NOR5

 A3/NOR3

 B1/COM8

 B2/COM4

 B3/COM4

 C3/NOR6

 H3/COM3

 L8/RN+8

1.kvt.2012

                 

Kontingent

2.710

2.372

2.203

2.880

2.203

2.372

2.880

2.203

2.880

Kloakprojekt

322

282

262

342

262

282

342

262

342

Badeland

3.296

2.929

2.198

4.029

2.564

2.564

3.296

2.564

4.029

Refusion lukkedage

-226

-201

-151

-276

-176

-176

-226

-176

-276

 

6.102

5.382

4.512

6.975

4.853

5.042

6.292

4.853

6.975

2. kvt.2012

                 

Kontingent

2.710

2.372

2.203

2.880

2.203

2.372

2.880

2.203

2.880

Kloakprojekt

322

282

262

342

262

282

342

262

342

Badeland

3.296

2.929

2.198

4.029

2.564

2.564

3.296

2.564

4.029

Refusion lukkedage

-226

-201

-151

-276

-176

-176

-226

-176

-276

 

6.102

5.382

4.512

6.975

4.853

5.042

6.292

4.853

6.975

3. kvt.2012

                 

Kontingent

2.710

2.372

2.203

2.880

2.203

2.372

2.880

2.203

2.880

Kloakprojekt

322

282

262

342

262

282

342

262

342

Badeland

3.296

2.929

2.198

4.029

2.564

2.564

3.296

2.564

4.029

Refusion lukkedage

-226

-201

-151

-276

-176

-176

-226

-176

-276

 

6.102

5.382

4.512

6.975

4.853

5.042

6.292

4.853

6.975

4. kvt.2012

                 

Kontingent

2.710

2.372

2.203

2.880

2.203

2.372

2.880

2.203

2.880

Kloakprojekt

322

282

262

342

262

282

342

262

342

Badeland

3.347

2.975

2.232

4.092

2.604

2.604

3.347

2.604

4.092

Refusion lukkedage

-229

-204

-153

-280

-179

-179

-229

-179

-280

 

6.150

5.425

4.544

7.034

4.890

5.079

6.340

4.890

7.034

                   

Total - 2012

24.456

21.571

18.080

27.959

19.449

20.205

25.216

19.449

27.959

                   

1. kvt. 2011

5.876

5.182

4.353

6.707

4.675

4.861

6.063

4.675

6.707

2. kvt. 2011

5.876

5.182

4.353

6.707

4.675

4.861

6.063

4.675

6.707

3. kvt. 2011

5.928

5.228

4.395

6.762

4.717

4.907

6.118

4.717

6.762

4. kvt. 2011

6.012

5.302

4.451

6.865

4.782

4.972

6.202

4.782

6.865

Total - 2011

23.692

20.894

17.552

27.041

18.849

19.601

24.446

18.849

27.041

                   

Forskel

764

677

528

918

600

604

770

600

918

G/F Skansen