Kontingentopkrævning

Kontingentet opkræves kvartalsvis forud pr. 15. januar,
15. april, 15. juli og 15. oktober.

Kontingentet består af følgende elementer:

 
  • Kontingent til GF Skansen til administration samt drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesinstallationer
  • Opsparing til kloakfond
  • Bidrag til Badeland

Kontingentets størrelse afhænger af typen af dit feriehus og beregnes efter en fordelingsmodel, der er fastlagt i henholdsvis GF Skansens vedtægter og aftalen med Lalandia Badeland A/S.

 

Kontingentet til GF Skansen fastsættes på den årlige general-forsamling i april måned. Bidraget til Badeland indeks-reguleres pr. 1. oktober.


Se størrelsen af kontingentet for din feriehustype her >>

Der opkræves et administrationsgebyr på 25 kr., hvis ikke betalingen er tilmeldt Betalingsservice - dog ikke første gang for nye feriehusejere.

 
Restanceprocedure

I henhold til GF Skansens vedtægter er bestyrelsen forpligtet til at inddrive eventuelle kontingentrestancer.

Bestyrelsen har derfor fastlagt følgende rykkerprocedure:


  • Såfremt kontingentet ikke betales rettidigt, vil der efter 10 dage blive sendt et rykkerbrev med et rykkergebyr, som bestyrelsen har fastlagt og en ny betalingsfrist på 10 dage.
  • I rykkerbrevet vil blive anført, at manglende betaling af kontingentet betyder, at restancen uden varsel overdrages til vores advokat til retsligt inkasso efter udløb af fristen.
  • Manglende betaling betyder også, at der ikke er betalt for brugsretten til Badelandet. Det betyder, at ejer og gæster i feriehuset ikke har adgang til Badelandet, hvorefter du som ejer må forvente, at Lalandia ikke kan udleje dit feriehus.
  • Såfremt kontingentet og rykkergebyr ikke er betalt efter udløbet af ovennævnte tidsfrist, vil der blive udsendt et rykkerbrev nr. 2 med oplysning om, at restancen er blevet overdraget til vores advokat til retslig inkasso. Der pålægges endnu et rykkergebyr.
  • GF Skansen vil informere Lalandia om, at der ikke er betalt for brugsret til Badelandet.
  • GF Skansens advokat vil fremsende et rykkerbrev med en ny betalingsfrist på 10 dage. Restancen vil endvidere blive pålagt renter, inkasso- og retsgebyr, som minimum 1.000-1.500 kr. afhængig af restances størrelse. 

 

 

G/F Skansen