Kontingentopkrævning

Kontingentet opkræves kvartalsvis forud pr. 15. januar,
15. april, 15. juli og 15. oktober.

Kontingentet består af følgende elementer:
  • Kontingent til GF Skansen til administration samt drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesinstallationer.
  • TV-Pakke og Internet.
  • Opsparing til kloakfond.
  • Bidrag til Badeland.

Kontingentets størrelse afhænger af typen af dit feriehus og beregnes efter en fordelingsmodel, der er fastlagt i henholdsvis GF Skansens vedtægter og aftalen med Lalandia Badeland A/S.

 

Kontingentet til GF Skansen fastsættes på den årlige general-forsamling i april måned. Bidraget til Badeland indeks-reguleres pr. 1. oktober.


Refusion for lukkedage i Badelandet

I følge aftalen mellem G/F Skansen og Lalandia Badeland A/S kan Badelandet være lukket i 28 dage, uden at der skal ske kompensation.

Refusionsbeløbet fratrækkes i kontingentet over de 4 opkrævninger, uanset lukkedagenes placering.  Se størrelsen af kontingentet for din feriehustype, længere nede på siden.

Vedrørende spørgsmål bedes tages kontakt til administrator, se kontakt information her.
Restanceprocedure

I henhold til GF Skansens vedtægter er bestyrelsen forpligtet til at inddrive eventuelle kontingentrestancer.

Bestyrelsen har derfor fastlagt følgende rykkerprocedure:

 
  • Såfremt kontingentet ikke betales rettidigt, vil der efter 10 dage blive sendt et rykkerbrev med et rykkergebyr, som bestyrelsen har fastlagt og en ny betalingsfrist på 10 dage.
  • I rykkerbrevet vil blive anført, at manglende betaling af kontingentet betyder, at restancen uden varsel overdrages til vores advokat til retsligt inkasso efter udløb af fristen.
  • Manglende betaling betyder også, at der ikke er betalt for brugsretten til Badelandet. Det betyder, at ejer og gæster i feriehuset ikke har adgang til Badelandet, hvorefter du som ejer må forvente, at Lalandia ikke kan udleje dit feriehus.
  • Såfremt kontingentet og rykkergebyr ikke er betalt efter udløbet af ovennævnte tidsfrist, vil der blive udsendt et rykkerbrev nr. 2 med oplysning om, at restancen er blevet overdraget til vores advokat til retslig inkasso. Der pålægges endnu et rykkergebyr.
  • GF Skansen vil informere Lalandia om, at der ikke er betalt for brugsret til Badelandet.
  • GF Skansens advokat vil fremsende et rykkerbrev med en ny betalingsfrist på 10 dage. Restancen vil endvidere blive pålagt renter, inkasso- og retsgebyr, som minimum 1.000-1.500 kr. afhængig af restances størrelse.
GF Skansen
Oversigt over kontingent 2023 GF Skansen med badelandsbidrag    
                   
Periode/hustype  A1/NOR6   A2/NOR5   A3/NOR3   B1/COM8   B2/COM4   B3/COM4   C3/NOR6   H3/COM3   L8/RN+8 
Antal huse           140            28           116           113           149            74            10            16           106
                   
Kontingent 2.558 2.186 2.000 2.745 2.000 2.186 2.745 2.000 2.745
TV-pakke og internet 797 797 797 797 797 797 797 797 797
Kloakprojekt 322 282 262 342 262 282 342 262 342
Badeland 3.508 3.118 2.340 4.289 2.728 2.728 3.508 2.728 4.289
1.kvt.2023 7.185 6.383 5.399 8.173 5.787 5.993 7.392 5.787 8.173
                   
Kontingent 2.558 2.186 2.000 2.745 2.000 2.186 2.745 2.000 2.745
TV-pakke og internet 797 797 797 797 797 797 797 797 797
Kloakprojekt 322 282 262 342 262 282 342 262 342
Badeland 3.508 3.118 2.340 4.289 2.728 2.728 3.508 2.728 4.289
2. kvt.2023 7.185 6.383 5.399 8.173 5.787 5.993 7.392 5.787 8.173
                   
Kontingent 2.558 2.186 2.000 2.745 2.000 2.186 2.745 2.000 2.745
TV-pakke og internet 797 797 797 797 797 797 797 797 797
Kloakprojekt 322 282 262 342 262 282 342 262 342
Badeland 3.508 3.118 2.340 4.289 2.728 2.728 3.508 2.728 4.289
3. kvt.2023 7.185 6.383 5.399 8.173 5.787 5.993 7.392 5.787 8.173
                   
Kontingent 2.558 2.186 2.000 2.745 2.000 2.186 2.745 2.000 2.745
TV-pakke og internet 797 797 797 797 797 797 797 797 797
Kloakprojekt 322 282 262 342 262 282 342 262 342
Badeland  3.508 3.118 2.340 4.289 2.728 2.728 3.508 2.728 4.289
4. kvt.2023 7.185 6.383 5.399 8.173 5.787 5.993 7.392 5.787 8.173
                   
                   
Total - 2023 28.738 25.531 21.595 32.690 23.147 23.971 29.566 23.147 32.690
G/F Skansen