Specifikation af kontingent m.v. i 2011

Refusion for lukkedage i Badelandet

I følge aftalen mellem G/F Skansen og Lalandia A/S kan Badelandet være lukket i 28 dage, uden at der skal ske kompensation.

I 2011 har Badelandet været lukket i alt 63 dage, så Lalandia A/S skal give G/F Skansen en kompensation for 35 dage.  Kompensationen er opgjort til i alt 875.202 kr., som er fordelt forholdmæssigt på baggrund af det bidrag, som betales for det enkelte feriehus.

Refusionsbeløbet fratrækkes i kontingentet over de 4 opkrævninger i 2011, uanset lukkedagenes placering.  

Kontingentstigning i 3. kvt. 2011 er gennemført i henhold til generalforsamlingsbeslutning. Bidrag til Badeland er indeksreguleret med 2,89 % pr. 1. okober 2011.

 
 
 

 A1/NOR6

 A2/NOR5

 A3/NOR3

 B1/COM8

 B2/COM4

 B3/COM4

 C3/NOR6

 H3/COM3

 L8/RN+8

1.kvt.2011

                 

Kontingent

2.336

2.045

1.899

2.483

1.899

2.045

2.483

1.899

2.483

Kloakprojekt

644

563

523

684

523

563

684

523

684

Badeland

3.203

2.847

2.136

3.916

2.492

2.492

3.203

2.492

3.916

Refusion lukkedage

-307

-273

-205

-376

-239

-239

-307

-239

-376

 

5.876

5.182

4.353

6.707

4.675

4.861

6.063

4.675

6.707

2.kvt.2011

                 

Kontingent

2.336

2.045

1.899

2.483

1.899

2.045

2.483

1.899

2.483

Kloakprojekt

644

563

523

684

523

563

684

523

684

Badeland

3.203

2.847

2.136

3.916

2.492

2.492

3.203

2.492

3.916

Refusion lukkedage

-307

-273

-205

-376

-239

-239

-307

-239

-376

 

5.876

5.182

4.353

6.707

4.675

4.861

6.063

4.675

6.707

3.kvt.2011

                 

Kontingent

2.710

2.372

2.203

2.880

2.203

2.372

2.880

2.203

2.880

Kloakprojekt

322

282

262

342

262

282

342

262

342

Badeland

3.203

2.847

2.136

3.916

2.492

2.492

3.203

2.492

3.916

Refusion lukkedage

-307

-273

-205

-376

-239

-239

-307

-239

-376

 

5.928

5.228

4.395

6.762

4.717

4.907

6.118

4.717

6.762

4.kvt.2011

                 

Kontingent

2.710

2.372

2.203

2.880

2.203

2.372

2.880

2.203

2.880

Kloakprojekt

322

282

262

342

262

282

342

262

342

Badeland

3.296

2.929

2.198

4.029

2.564

2.564

3.296

2.564

4.029

Refusion lukkedage

-316

-281

-211

-386

-246

-246

-316

-246

-386

 

6.012

5.302

4.452

6.865

4.783

4.972

6.202

4.783

6.865

Total - 2011

23.692

20.893

17.553

27.042

18.850

19.600

24.447

18.850

27.042

                   

1. kvt. 2010

6.058

5.345

4.465

6.942

4.815

4.996

6.241

4.815

6.942

2. kvt. 2010

6.058

5.345

4.465

6.942

4.815

4.996

6.241

4.815

6.942

3. kvt. 2010

6.126

5.405

4.520

7.014

4.870

5.056

6.313

4.870

7.014

4. kvt. 2010

5.490

4.840

4.096

6.236

4.375

4.561

5.677

4.375

6.236

Total - 2010

23.732

20.935

17.546

27.134

18.875

19.609

24.472

18.875

27.134

                   

Forskel

-40

-42

7

-92

-25

-9

-25

-25

-92

G/F Skansen