Sådan vedligeholder du dit tag jf. producenten. Se nærmere info i nedenstående fil.


 
Skotrender og tagrender
 
De fleste af feriehusene ved Lalandia er sammenbyggede med en skotrende og et afløb mellem feriehusene.
 
Skotrendens funktion er at bortlede regnvand. Men hvis skotrenden og/eller afløbet er fyldt med blade, grene og snavs, fungerer den ikke. Når skotrenden bliver fyldt, kan regnvandet løbe over kanten på skotrenden og trænge i feriehusene og forrette store skader. Derfor er det vigtigt regelmæssigt at rense skotrenden og afløbet.
 
På de fritliggende feriehuse medfører en utæt eller tilstoppet tagrende stor risiko for fugtskader på facade og udhæng. Risikoen for fyldte skotrender og tagrender er størst om efteråret ved løvfald, hvor det samtidig regner meget.


Så derfor vedligehold dine skotrender og tagrender:

  • Vask af tagrender og nedløb
  • Utætheder
  • Ødelagte nedløb
  • Beslag - skiftes hvis de er rusten
  • Rensning - så der ikke vokser græs m.m. i skot/tagrenden
 
 
Hvis forsikringsselskabet vurderer, at der ikke er foretaget nødvendig vedligeholdelse af feriehuset, kan forsikringsselskabet afvise at betale for skaden.
G/F Skansen