Der afholdes generalforsamling

søndag d. 30 april 2017


 

Velkommen til G/F Skansen


Velkommen til Grundejerforeningen Skansens (G/F Skansen) hjemmeside.

Er du ny feriehusejer, skal du have et særligt velkommen som feriehusejer i Lalandia i Rødby og velkommen som medlem af G/F Skansen.  Vi håber, at du vil få glæde af dit nye feriehus og dit medlemsskab af G/F Skansen. 

Vi ønsker at informere bredt omkring G/F Skansens aktiviteter og praktiske forhold.  Under menupunktet "Information" finder du infomation om G/F Skansens formål, aktiviteter, orienteringsskrivelser fra bestyrelsen og kontingent m.v.  Under menupunktet "Dokumenter" finder du en række relevante informationer og dokumenter, fx vedtægter, generalforsamlings-referater, årsregnskaber,  m.v.

Nogle af siderne er beskyttet med en adgangskode. Denne adgangskode kan du få oplyst af grundejerforeningens administrator.

 

Vi er bevidste om vores ansvar og prioriterer højt at kommunikere aktuelle informationer ud til medlemmerne. Vi modtager gerne ris og ros i bestyrelsen vedrørende vores arbejde. 

 
På bestyrelsens vegne

Hans Henrik Lund, formand

 Nyheder
 
Referat af generalforsamling 09-05-2017
G/F Skansen afholdt generalforsamling 30. april 2017. Referatet af generalforsamlingen findes sammen med resten af dokumenterne her.
Informationsmøde om forslag til nye vedtægter 19-04-2017
G/F Skansen afholder informationsmøde om forslag til nye vedtægter for G/F Skansen lørdag d. 29. april 2017 i Digehuset, Lalandia. Se mere og tilmeld her.
Kontingentsatser 2017 19-04-2017
Kontingentsatser for 2017 er nu at finde på hjemmesiden. Se mere her.
Nyhedsbrev 29-03-2017
Læs bestyrelsens nyhedsbrev. Se under dokumenter og nyhedsbreve her.
Tilmelding til generalforsamling 29-03-2017
Tilmeldingen til årets generalforsamling er nu åben og materiale er tilgængeligt her på hjemmesiden. Klik her for at komme til siderne for tilmelsing og materiale.
Nyhedsbrev 13-10-2016
Læs bestyrelsens nyhedsbrev. Se under dokumenter og nyhedsbreve her.
Refefat af generalforsamling 16-06-2016
Referat af årets ordinære generalforsamling et nu tilgængeligt her på hjemmeisden. Se under dokumenter og generalforsamlinger her.
Status på software opdatering af IO-Connect enheder og ny server 07-05-2016
Så er forbindelse til alle huse genetableret. Der er foretaget en større fejlsøgning på de huse som der har været problemer med, og alle huse skulle nu være på systemet igen.

Der ud over er den nye opdaterede server blevet sat i drift, så stabiliteten på systemet skulle være forbedret betydeligt.
 
Status på software opdatering af IO-Connect enheder 03-05-2016
Opdatering af softwaren i IO-Connect enheder er nu færdig, og alle 752 huse har fået installeret SW 1.082.
Status på software opdatering af IO-Connect enheder 29-04-2016
Opdatering af softwaren i IO-Connect enheder er i de seneste dage forløbet over alt forventning.

Torsdag aften var 630 huse opdateret med ny software.
 
Status på software opdatering af IO-Connect enheder 28-04-2016
Arbejdet med opdatering af softwaren i IO-Connect enheder forløber godt. Lalandias serviceteknikere gør hvad der er dem muligt for at få alle huse opdateret så hurtigt som det er muligt.

Den seneste status er at tirsdag aften vil omkring 500 huse være opdateret til den nyeste software.
Software opdatering på IO-Connect enheder 19-04-2016
Arbejdet med opdatering til nyeste software på IO-Connect enheder går fremad i det tempo det er muligt. Det vuderes at der fortsat vil gå nogle uger før alle huse er opdateret, da opgaven er meget tidskrævende. På nuværende tidspunkt er omkring 300 huse tilbage på den nyeste software.
 
GF Skansen Generalforsamling 11-04-2016
Generalforsamling for GF Skansen blev afholdt søndag 10. april 2016. På generalforsamlingen valgte formand John Ibsen ikke at genopstille til bestyrelsen. Nyt medlem i bestyrelsen blev Alex Nielsen.

Ny formand for GF Skansen er tidligere næstformand Hans-Henrik Lund og ny næstformand er tidligere bestyrelsesmedlem Bo Klilund. Bestyrelsen konstituerer sig med resterende poster på næste bestyrelsesmøde.

De nye bestyrelse kan ses her.
 
GF Skansen Generalforsamling - Søndag 10. april 2016 10-03-2016
Indkaldelse til generalforsamling, links til materiale, tilmelding mv. kan findes her.
Informations brev fra Grundejerforeningen Skansen 10-01-2016
Grundejerforeningen Skansen informerer. Læs informationsbrevet her.
Ændring i varmestyring 10-01-2016
Der er foretaget ændringer i parametrene for varmestyringen i feriehusene. Se mere her.
Rensning af skotrender og tagrender 10-01-2016
Efteråret er slut og der er faldet mange blade ned i området. Mange blade falder ned i skotrender og tagrender. Lalandia opfordrer derfor husejere og medlemmer i GF Skansen til at rense skotrender og tagrender for blade, da det kan tilstoppe nedløb og medføre ophobning af vand i skotrender og tagrender.
Generalforsamling 2016 20-11-2015
Generalforsamling for GF Skansen vil blive afholdt Søndag d. 10. april 2016. Dagen vil starte med informationsmøde fra Lalandia og generalforsamlingen vil starte 12:30 efter en let frokost.

Nærmere information om generalforsamlingen samt tilhørende dokumenter vil blive publiceret senere her på hjemmesiden.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu og husk at booke dit feriehus hvis du vil kombinere generalforsamlingen med et ophold.
 
Møde med Lalandia 20-11-2015
Bestyrelsen for GF Skansen samt bestyrelserne for forsyningsselskaberne Skansen A, Skansen B og Skansen V holdt fælles bestyrelsesmøde mandag 16/11-2015, hvor der blev informeret om samarbejdet med Lalandia.

Bestyrelsen for GF Skansen har møde med Lalandia mandag 23/11-2015. Bestyrelsen for GF Skansen til informere om resultatet af mødet efterfølgende.
Seneste nyt om GF Skansen/Lalandia 28-10-2015

Medlemmer af Grundejerforeningen Skansen har inden for de seneste uger modtaget breve fra Lalandia vedrørende samarbejdet med bestyrelsen for grundejerforeningen.

Se bestyrelsens information om disse breve samt samarbejdet med Lalandia her.

Facebook gruppe 28-10-2015

Officiel informationskanal for bestyrelsen i GF Skansens er altid hjemmesiden (www.gfskansen.dk) og direkte mails.

Medlemmer af Grundejerforeningen Skansen har oprettet Facebook gruppen "GF Skansen", som er for husejere ved Lalandia i Rødby. Du finder gruppen via nedenstående link eller en søgning på "GF Skansen".

https://www.facebook.com/groups/gfskansen/

Facebook gruppen "GF Skansen" er ikke officiel informationskanal for bestyrelsen i GF Skansen. Bestyrelsen deltager ikke som administratorer eller moderatorer i Facebook gruppen "GF Skansen", dette varetages af medlemmerne.
 

Arbejdsfordelingen i bestyrelsen: 01-02-2015

Herunder kan du se fordelingen af opgaver i bestyrelsen, hvis du skulle være i tvivl om hvem du skal kontakte med dit spørgsmål.

Formanden/næstformanden: 
Overordnede spørgsmål, som feks. samarbejdet mellem GF Skansen og Lalandia. 
 
Forretningsfører:  Tekniske spørgsmål til huset og udenoms arealer.
 
Kasserer:  Økonomi og andre praktiske emner.
 
Da der er tale om frivilligt arbejde, må du forvente, at du få svar hurtigst muligt når den pågældende har tid.

Ny forretningsfører 26-11-2014

Fra 1. Januar 2015 har bestyrelsen ansat ny forretningsfører Vagn Pedersen, da Freddy ønsker at nyde sit otium som pensionist.

I den forbindelse har bestyrelsen valgt en omorganisering af arbejdsopgaverne, således at både rollen som forretningsfører og administrator kommer på armslængdeprincip fra bestyrelsen.

På baggrund af den nye opgavefordeling, har Claus Pommer valgt at trække sig fra bestyrelsen og fra rollerne som kasserer/administrator.

Bestyrelsen takker for både Claus og Freddys gode og mangeårige indsats i bestyrelsen.

G/F Skansen