Kontingentsatser

Kontingentet er senest blevet fastsat på generalforsamlingen.

Nedenfor finder du en oversigt over de aktuelle kvartalsvise kontingentsatser i 2019 og stigningen i forhold til 2018. I kontingentet er indregnet en skønnet indeksstigning af bidrag til Badeland pr. 1. oktober 2019 på 1 %.

Du kan se den fulde specifikation af kontingentet for 2019 her >>

 


Refusion for lukkedage i Badelandet

I følge aftalen mellem G/F Skansen og Lalandia Badeland A/S kan Badelandet være lukket i 28 dage, uden at der skal ske kompensation.

Refusionsbeløbet fratrækkes i kontingentet over de 4 opkrævninger, uanset lukkedagenes placering.  

Kontingent for 2019
 
Periode/hustype A1/NOR6 A2/NOR5 A3/NOR3 B1/COM8 B2/COM4 B3/COM4 C3/NOR6 H3/COM3 L8/RN+8
1. kvt.2019 6.506 5.781 4.897 7.393 5.245 5.434 6.696 5.245 7.393
2. kvt.2019 6.506 5.781 4.897 7.393 5.245 5.434 6.696 5.245 7.393
3. kvt.2019 6.506 5.781 4.897 7.393 5.245 5.434 6.696 5.245 7.393
4. kvt.2019 * 6.558 5.827 4.932 7.457 5.286 5.475 6.748 5.286 7.457
Total - 2019 26.076 23.170 19.623 29.636 21.021 21.777 26.836 21.021 29.636
1. kvt. 2018 6.452 5.724 4.836 7.343 5.186 5.375 6.776 5.186 7.343
2. kvt. 2018 6.452 5.724 4.836 7.343 5.186 5.375 6.776 5.186 7.343
3. kvt. 2018 6.452 5.724 4.836 7.343 5.186 5.375 6.776 5.186 7.343
4. kvt. 2018 6.555 5.817 4.905 7.470 5.267 5.456 6.745 5.267 7.470
Total - 2018 25.911 22.989 19.413 29.499 20.825 21.581 27.073 20.825 29.499
Forskel ** 165 181 210 137 196 196 -237 196 137
                   
* kontigentstigning  pga. indeksstigning 1,5% (skøn) af badelandsbidrag  hver d. 1/10      
** Der betale mere pga. Stofa stigning 78 kr. pr. kvt.            
   
G/F Skansen