Tidligere nyheder - 1
April 2011
09-04-2011
Fladskærms-TV
Arbejdet med at installere de nye fladskærms-TV er afsluttet pr. 1. april 2011. 
Såfremt du endnu ikke har fået skiftet dit TV og ønsker et tilbud på udskiftning fra vores installatør, kan du henvende dig til Skansen A via
"Kontakt".
Vi minder om, at ifølge Lalandia skal du have skiftet dit TV inden 31.december 2011. Det analoge signal vil endvidere blive lukket ved overgangen til MPEG4 i 2012.
09-04-2011
Ejendomsskat - beregningsgrundlag
Som det bl.a. har været nævnt i medierne har det vist sig, at ejendomsskatten i mange tilfælde er beregnet på et fejlagtigt grundlag, da der enten ikke er medtaget et fradrag for byggemodning eller også er det sat for lavt. Der kan derfor være store besparelser i at få undersøgt mulighederne for at få ændret beregningsgrundlaget. Læs mere her>.

NB! vær opmærksom på tidsfristen den 15. april 2011
09-04-2011
Hjemmeside - måleraflæsning
Vi har via e-mail udsendt brugernavn og adgangskode til en hjemmeside, hvor du kan følge med i dit el-forbrug, læs mere her >
Marts 2011
02-03-2011
Opkrævning af gebyr - kontingent-betaling via FI-kort

Bestyrelsen har besluttet, at der fra den 15. juli 2011 lægges et administrationsgebyr på 25 kr. på kontingentopkrævningen, hvis betalingen ikke er tilmeldt Betalingsservice, men betales via FI-kort eller bankoverførsel.
Gebyret skyldes øgede omkostninger til NETS (PBS) for behandling af FI-kort samt ekstra tidsforbrug i forbindelse med bogføring m.v.
02-03-2011
Renovering af belysningen i fællesarealer

Arbejdet med at udskifte de gamle lamper i fællesarealerne forventes afsluttet ca. 1. april 2011. Der vil blive opsat nye SEL30 lamper, ny husnummer-belysning på alle feriehusene i det "gamle" område samt ny slumrebelysning på L8 husene.
02-03-2011
Fladskærms-TV

I uge 44/2010 udsendte bestyrelsen for forsyningsselskabet Skansen A information og tilbud om anskaffelse af et fladskærms-TV (Hotel-TV) til feriehusene. 
Tilmeldingsperioden er afsluttet og vi kan med tilfredshed konstatere, at 95 % af alle medlemmerne har valgt at købe et af de nye TV til deres feriehus. 
Selve installationen af de nye fladskærms-TV er begyndt umiddelbart efter nytår og forventes afsluttet ca. 1. april 2011.
02-03-2011
REFA-Opkrævning
Opkrævningen fra REFA vedrørende grundgebyr for renovation og genbrugspladser er en udgift, som den enkelte husejer selv skal betale. GF Skansen betaler for afhentning af affald i feriehusområdet. 
Bestyrelsen forhandler stadig med REFA om overtagelse af renovationen.   
Januar 2011
11-01-2011 
Aflæsning af el-måler
Lalandia foretager i lighed med tidligere år aflæsning af din elmålerog indberetter tallene til SEAS/NVE. Du kan derfor smide det aflæsningskort ud, som du har modtaget med posten.
Enkelte målere er blevet udskiftet til nye elektroniske målere, hvor aflæsningen sker automatisk.
08-01-2011
Kontingentopkrævning pr. 15.1.11
I kontingentopkrævningen er modregnet refusion for lukkedage i Badelandet. Se forklaring og opgørelse her >>
G/F Skansen