G/F Skansens virkeområde

I vedtægterne for G/F Skansen er beskrevet, at G/F Skansen har til formål:

  • at varetage medlemmernes fælles interesser og forestå vedligeholdelse af fællesarealer og fælles installationer,
  • at eje fællesarealer, P-pladser, veje, miljøstationer, fællesantenneanlæg og legepladser
  • at varetage medlemmernes interesser vedrørende brugsret til badeland.
Fællesinstallationer omfatter følgende:
  • Internet- og antenneanlæg
  • Belysning i fællesarealer
  • Kloak- og drænanlæg
Bestyrelsen har udfærdiget en oversigt over sine opgaver. 

Læs her >>Forsyningsselskaber

Som led i at optimere fokus på sine forpligelser vedrørende fælles-installationer har G/F Skansen i 2008 etableret forsyningsselskaberne Skansen A ApS og Skansen B ApS og i 2011 er forsyningsselskabet Skansen V ApS blevet etableret. Se nedenstående beskrivelse af selskabernes formål og aktiviteter.

Alle tre selskaber har en bestyrelse, bestående af medlemmer for G/F Skansens bestyrelse samt øvrige medlemmer af G/F Skansen.

Se præsentation fra informationsmøde i 2008 om forsyningsselskaber her >>


Skansen A ApS
Selskabet har til formål at stå for drift og vedligeholdelse af Internet- og Antenneanlæg og herunder sikre, at disse anlæg til enhver tid er tidssvarende og fungerer tilfredsstillende.

Se bestyrelsen her >>

Skansen B ApS 
Selskabet har til formål at stå for drift og vedligeholdelse af belysningsanlæg i fællesarealer og herunder sikre, at der er en tilfredsstillende belysning i fællesarealer. 

Se bestyrelsen her >> 

Skansen V ApS

Selskabet har til formål at stå for drift og vedligeholdelse af Kloak- og Drænanlæg og herunder sikre, at disse anlæg til enhver tid er tidssvarende og fungerer tilfredsstillende.

Se bestyrelsen
her >>
G/F Skansen