Information omkring brev fra Lalandia


15.10.2015 13:00


Kære Husejer,


Lalandia har dags dato udsendt meddelelse til alle husejere ved Lalandia Rødby om de igangværende forhandlinger mellem Lalandia og bestyrelsen for GF Skansen. Se venligst GF Skansen's information om dette i nedenstående brev.

Vi vil holde foreningen opdateret på sagens udvikling her på GF Skansens hjemmeside.Venlig hilsen

Bestyrelsen
 

 

Opdatering onsdag 15.10.2015 17:00

Der er her til eftermiddag indgået aftale med Lalandia om videre dialog med Grundejerforeningen Skansen snarest og at derfor vi ikke slukker for TV, Internet og andre ting. Bestyrelsen vil holde foreningen løbende orienteret. Vi har i løbet af dagen fået mange mails og mange henvendelser pr. telefon men kan ikke svare på dem alle individuelt. Derfor sker det som en generel orientering her på hjemmesiden.
 

Venlig hilsen

Bestyrelsen
 
Opdatering 21.10.2015

Vi har endnu engang oplevet et orienteringsbrev fra Lalandia omkring Grundejerforeningens og Lalandias dialog, sendt direkte til alle husejere fra Lalandia. Se nedenstående brev fra bestyrelsen i GF Skansen vedrørende dette.


Venlig hilsen

Bestyrelsen 

Velkommen til G/F Skansen

Velkommen til Grundejerforeningen Skansens (G/F SKansen) hjemmeside.

Er du ny feriehusejer, skal du have et særligt velkommen som feriehusejer i Lalandia i Rødby og velkommen som medlem af G/F Skansen. 

Vi håber, at du vil få glæde af dit nye feriehus og dit medlemsskab af G/F Skansen. 

Vi ønsker at informere bredt omkring G/F Skansens aktiviteter og praktiske forhold. 

Under menupunktet "Information" finder du infomation om G/F Skansens formål, aktiviteter, orienteringsskrivelser fra bestyrelsenog kontingent m.v. 

Under menupunktet "Dokumenter" finder du en række relevante informationer og dokumenter, fx vedtægter, generalforsamlings-referater, årsregnskaber,  m.v. 
 
Vi har også sat et medlemsforum op, hvor du kan kommunikere med andre medlemmer i G/F Skansen om forhold, der vedrører dit feriehus m.v.

På nogle af siderne er der en adgangskode, som du få oplyst af administrator.

 

Vi er bevidste om vores ansvar og prioriterer højt at kommunikere aktuelle informationer ud til medlemmerne. Vi modtager gerne ris og ros i bestyrelsen vedrørende vores arbejde. 
 
På bestyrelsens vegne

John Ibsen, formand

HUSK :

Håndværkerfradrag 2014


Følg dette link til SKATs hjemmeside og se om du har mulighed for at benytte håndværkerfradrag i 2014.

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947018

GF Skansen sender faktura ud til jer medlemmer via Betalingsservices, nogle modtager pr. brev og sætter selv til betaling, mens de fleste af jer har tilmeldt jer betalingsservices (dette er meget nemmere at håndtere for kasseren). 
På fakturaen eller betalingsoversigten er ydelsen i har købt af GF Skansen fordelt på timer og materialer, så dette bilag kan bruges til dokumentation over for SKAT.
 
Nyheder
Arbejdsfordelingen i bestyrelsen: 01-02-2015

Herunder kan du se fordelingen af opgaver i bestyrelsen, hvis du skulle være i tvivl om hvem du skal kontakte med dit spørgsmål.

Formanden/næstformanden:
ved mere overordnede spørgsmål, som feks. samarbejdet mellem GF Skansen og Lalandia. 
 
Forretningsfører:  ved tekniske spørgsmål til huset og udenoms arealer. 
 
Kasserer:  vedr. økonomi og praktik.
 
 
Da der er tale om frivilligt arbejde, må du forvente, at du få svar hurtigst muligt den pågældende har tid.
 
Ny forretningsfører 26-11-2014
Fra 1. Januar 2015 har bestyrelsen ansat ny forretningsfører, da Freddy ønsker at nyde sit otium som pensionist.

I den forbindelse har bestyrelsen valgt en omorganisering af arbejdsopgaverne, således at både rollen som forretningsfører og administrator kommer på armslængdeprincip fra bestyrelsen.

På baggrund af den nye opgavefordeling, har Claus Pommer valgt at trække sig fra bestyrelsen og fra rollerne som kasserer/administrator.

Bestyrelsen takker for både Claus og Freddys gode og mangeårige indsats i bestyrelsen.
G/F Skansen