Ejendomskat 

April 2011:
Som det bl.a. har været nævnt i medierne har det vist sig, at ejendomsskatten i mange tilfælde er beregnet på et fejlagtigt grundlag, da der enten ikke medtaget et fradrag for byggemodning eller også er det sat for lavt.

Der er mulighed for at få foretaget en ny beregning, hvor der oftest kan være tale om store besparelser. Besparelsen kan godtgøres af skattevæsenet tilbage fra 2009 og frem til 30 års dagen for færdiggørelsen af byggemodningen.

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra et konsulentfirma, Rafn og Søn, som kan hjælpe dig med at undersøge dine muligheder. Det kræver, at du indgår en aftale med firmaet.

Vi har i april 2011 skrevet til alle medlemmer via e-mail eller brev og informeret om situationen.

Du skal være opmærksom på, at tidsfristen er 15. april 2011, hvis du skal opnå besparelsen fra 2009.

Læs mere om grundlaget, honorar til Rafn og Søn m.v. i præsentationen fra Rafn og Søn. Præsentationen er navngivet "Golfbanevej/Digestien", men gælder for alle feriehuse. Vær opmærksom på, at de anførte beløb kun er eksempler.

 G/F Skansen