Ekstraordinær Generalforsamling - 14. juni 2021

Materiale vedrørende generalforsamlingen

Her på siden findes følgende materiale vedrørende generalforsamlingen
  • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
  • Fuldmagt til bestyrelsen

 
G/F Skansen